תעריפים - נמל חיפה

תעריפי נמל חיפה

התעריפים הינם נגזרת של הרפורמה בתעריפים בנמלי הים בישראל, הרפורמה יצאה לדרך באוקטובר 2010.

  • חוברת תעריפים מפורטת לשנת 2022

  • חוברת תעריפים מפורטת לשנת 2021

  • חוברת תעריפים מפורטת לשנת 2020

  • חוברת תעריפים מפורטת לשנת 2019

  • חוברת תעריפים מפורטת לשנת 2018

  • חוברת תעריפים מפורטת לשנת 2017