נהלי בטיחות - נמל חיפה

נהלים, הנחיות והוראות בנושא הבטיחות בתחום חברת נמל חיפה

הוראות בטיחות למבצעי עבודה בתחום חברת נמל חיפה

 • הוראות להעברת מסמכי בטיחות למדור בטיחות

 • הוראות בטיחות להתנהגות בתחום חברת נמל חיפה

 • הוראות בטיחות לביצוע פעילות ועבודות בתחום חברת נמל חיפה

 • טופס רישום הדרכה על סיכונים בתחום חברת נמל חיפה

 • טופס רישום הדרכה על סיכונים בתחום העיסוק

 • הערכת גורמי סיכון בעיסוק או תהליך עבודה

 • מקרים מסוכנים המחייבים דיווח של גורם חוץ לממונה הבטיחות בנמל ולמפקח עבודה אזורי

 • הצהרת בטיחות גורם חוץ

טפסי בקשה לקבלת היתר

 • היתר לביצוע פעולות בתחום חברת נמל חיפה

 • היתר הכנסה והפעלת כלי רכב תפעולי בתחום חברת נמל חיפה

 • בקשה להיתר פעולות ריתוך/חיתוך

שינוע חומרים מסוכנים

 • תקנות הנמלים פרק 14 - חומרים מסוכנים

 • הודעה על שינוע חומרים מסוכנים

 • הגבלות למטענים מסוכנים - נמל חיפה

 • טבלת חומרים מסוכנים מאתר תסק ים PDF

 • טבלת חומרים מסוכנים מאתר תסק ים XLSX

חברת נמל חיפה מספקת שירותי שינוע של חומרים מסוכנים ופועלת בהתאם לתקנות הנמלים ובמגבלות היתר רעלים. לשירותכם דרישות החוק ומגבלות שינוע חומרים מסוכנים בתחום חברת נמל חיפה

שינוע חומרי נפץ

 • תקנות הנמלים פרק 13- טעינת חומרי נפץ ופריקתם

 • חומרי נפץ טבלאות כמות ורדיוס אזורי סכנה

 • הוראות בטיחות לרב חובל אנייה המשנעת חומרי נפץ

 • הודעה מוקדמת על כניסת חומר נפץ לנמל

נוהלי בטיחות בתעבורה

 • חוברת הדרכה- בטיחות בתעבורה