חוק ומשפט - נמל חיפה

מסמכים להורדה

כתב ההסמכה של חברת נמל חיפה

  • כתב ההסמכה

  • תסריט

  • תיקון כתב הסמכה 2020

חופש המידע

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2021

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2020

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2019

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2018

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2017

בקשות למידע בהתאם לחוק ניתן להפנות אל: זוהר רום, הממונה על יישום חוק חופש המידע בנמל חיפה zohar.rom@haifaport.co.il

רכז נגישות

רכז הנגישות של נמל חיפה הינו סלאח פחראלדין. מייל: salaeh.faharaladin@haifaport.co.il טלפון: 04-8518645. משרדו ממוקם בבניין ההנהלה קומת קרקע