חוק ומשפט - נמל חיפה

מסמכים להורדה

כתב ההסמכה של חברת נמל חיפה

  • כתב ההסמכה

  • תסריט

חופש המידע

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2019

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2018

  • דו"ח חופש המידע לשנת 2017

בקשות למידע בהתאם לחוק ניתן להפנות אל: זוהר רום, הממונה על יישום חוק חופש המידע בנמל חיפה zohar.rom@haifaport.co.il