מחשבון אגרות כלי שייט - 2021 - נמל חיפה

מלאו את הפרטים ובצעו חישוב

 *תוצאת התחשיב אינה מחייבת את חברת נמל חיפה. במקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין החיוב בפועל, תחשב החשבונית הרשמית

אגרות מעגן, מגדלור, איכות הסביבה ועיתוק מוצגות לנוחותכם, אך הן משולמות לחברת נמלי ישראל ונמצאות באחריות חברת נמלי ישראל