תעריפים - נמל חיפה

תעריפי נמל חיפה

התעריפים הינם נגזרת של הרפורמה בתעריפים בנמלי הים בישראל, הרפורמה יצאה לדרך באוקטובר 2010.