טפסים והנחיות - נמל חיפה

נוהלים וטפסים לעבודה מול מדור הכנסות

נמל חיפה מפעיל שרות לקבלת חשבוניות אלקטרוניות חתומות דיגיטלית

  • הסבר כללי על השירות

  • טופס הצטרפות לשירות החשבוניות האלקטרוניות

להלן מספר טפסים והנחיות נוספים

  • הנחיות כלליות לפתיחת לקוח

  • טופס בקשה לפתיחה/עדכון פרטי לקוח

  • טופס הוראה לחיוב חשבון

  • כתב התחייבות להסדר מס"ב