חידוש רישיונות כניסה לנמל לשנת 2022 - נמל חיפה

מסמכים עבור חידוש רשיונות כניסה לנמל לשנת 2022

  • תהליך חידוש והנפקת רישיונות כניסה לנמל חיפה לשנת 2022

  • שאלון אישי לצרכי אבחון בטחוני למבקש רישיון כניסה לנמל

  • הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי