הקוד האתי - נמל חיפה

דבר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל

 

אנו מתכבדים להציג בפניכם את הקוד האתי של חברת נמל חיפה.
חברת נמל חיפה פועלת כחברה ממשלתית עצמאית, ומתמודדת בסביבה תחרותית המחייבת התאמתה למציאות המשתנה, תוך יצירת ערך מוסף וחדשני ללקוחות.
השינוי המבני שעובר הנמל מציב בפני הנמל וקהילת הסחר הימי אתגרים רבים ומהווה פתח למיזמים חדשים ומרתקים.
הצלחת החברה, בידולה אל מול נמלים מתחרים ויתרונה המהותי ביותר תלוי במידה רבה בהון האנושי שלה- עובדים ומנהלים המאופיינים במקצועיות, ענייניות, שירותיות, מסירות וחדורי גאווה מקצועית. מובילות מקצועית אינה יכולה להתקיים ללא מציונות ערכית, ולכן קוד זה בעל חשיבות רבה עבור החברה.
לחברה ממשקי פעילות רבים עם מחזיקי עניין מגוונים, וביניהם, לקוחות- משתמשי הנמל וקהילת הים, ספקים וקבלנים, עובדים ועוד. מתוך הכרה ומודעות לחשיבותם של מחזיקי העניין להמשך פעילותה השוטפת, מקפידה החברה לפעול על פי סטנדרטים ערכיים גבוהים בכל תחומי פעילותה מולם.
קוד אתי זה מביא לידי ביטוי את מחויבותה של החברה להתנהלות ערכית, הוגנת ושקופה, ומדגיש את ערכי החברה והתרבות הארגונית האתית המצופה מכל עובדת ועובד בפעילותם השוטפת.
הקוד האתי, גובש בתהליך כוללני ומשתף, והוא כולל את נורמת ההתנהגות המצופה בעשייה היומיומות של עובדי החברה וכן את ערוצי הפניה והדיווח במקרים שבהם מתעורר חשש או חשד לסטייה ממנו.
הקוד האתי של חברת נמל חיפה משמש כמצפן ארגוני המתווה את הדרך עבורנו להתנהגות האתית הראויה ביחסנו עם העמיתים לעבודה, הלקוחות, הספקים, הקהילה והסביבה שבה אנו פועלים.
אנו מעודדים אתכם להקדיש זמן לטובת הכרות עם עקרונות הקוד והבנת דרך ההתנהגות המצופה מכם- כעובדים בחברת נמל חיפה. אנו מאמינים שאימוץ קוד אתי זה, על ידי כלל עובדי החברה, יסייע בהגברת הלכידות הארגונית, שיתוף הפעולה, היעילות והשירות, וכפועל יוצא יחזק את יציבותה של החברה.

 

       אשל ארמוני                       מנדי זלצמן
יו"ר דירקטוריון                        מנכ"ל

 

אודות חברת נמל חיפה
נמל חיפה הוא הנמל הגדול והמוביל בישראל בשינוע מטענים. חברת נמל חיפה בע"מ מתפעלת את הנמל מיום הקמתה בשנת 2005. החברה היא חברה ממשלתית שהוקמה כפועל יוצא של החלטות ממשלת ישראל בדבר שינוי מבני בנמלי הים של ישראל, במטרה ליצור תחרות בaין חברות הנמלים. 

החברה פועלת בשטח התפעולי של נמל חיפה, ומעניקה שירותי נמל ושירותים נלווים שונים החל משירותים בסיסיים כגון: ניתוב, גרירה, ניטול מטענים ואחסנתם, שירותי נוסעים וכלה בשירותים לוגיסטיים. 
נמל חיפה מתאפיין בנגישות קלה ונוחה מצפון, מדרום וממזרח ללא הצורך להיכנס לעיר חיפה. לחברה מתקנים וציוד מודרני לטיפול בכל סוגי המטענים והיא מתמחה בעיקר בשינוע מכולות.
מטרת הקוד
הקוד האתי של חברת נמל חיפה שואף להגדיר את התרבות הארגונית הערכית שלה, ואת ההתנהגות האתית המצופה מעובדי הנמל בעת מילוי תפקידם היומיומי, לרבות בממשקי העבודה שיש להם עם מחזיקי העניין של החברה . 


גבולות הקוד
קוד זה מיועד לעובדי החברה ומנהליה ללא הבחנה בין סוג התפקיד או למקום הפעילות. 

חברת נמל חיפה מצפה מעובדיה לאמץ את עקרונות קוד זה ולפעול לאורו.
הקוד משמש אותנו כמצפן ארגוני המכוון ומנחה אותנו למקרים בהם כללי ההתנהגות אינם מוגדרים בחוק, בנהלים ובתקנות. עם זאת הקוד אינו בא להחליף את הדינים, החוקים וההנחיות המקצועיות החלים על החברה ועובדיה ואלו יגברו בכל מצב של סתירה או דילמה. 
אנו פועלים בהתאם להוראות הדין החלות עלינו – הקפדה על קיום הוראות אלו היא חלק בלתי נפרד מהקוד האתי. 
הנהלת החברה מחויבת להטמיע את המטרות והערכים של חברת נמל חיפה, ולהבטיח את יישומו של הקוד האתי. 

ערכים מרכזיים לאורם פועל הנמל
בכל אחת ממערכות היחסים של החברה עם מחזיקי העניין שלה ובממשקי העבודה עמם מקפידה החברה לפעול על פי 3 ערכים בסיסיים המאפיינים את הפעילות של החברה:

• אמינות, יושרה והוגנות – אנו מעריכים התנהגות אתית עקבית, ומקפידים שהמילים, הפעולות והמעשים שלנו ישקפו התנהלות ערכית. ערכים אלו הם התשתית לניהול הקשרים עם מחזיקי העניין שלנו ולאורם אנו פועלים כיחידים וכקבוצה הן במישור הפנים ארגוני בין עובדי החברה והן במישור החוץ ארגוני. 
• אחריות ומקצועיות – אנו מאמינים כי אמון הלקוחות, הספקים והשותפים העסקיים, כמו גם הקהילה, נובע מהמחויבות ומהכישורים של כל עובד ועובדת בחברה ומהפיתוח המקצועי שלהם. לכן, כחלק מתפיסה זו אנו מקדמים מצוינות בכל תחומי פעילותנו באמצעות הפקת לקחים ולמידה, ובהצבת מטרות ויעדים לשיפור והתייעלות.
• כבוד הדדי, דיאלוג ושיתוף פעולה – חברת נמל חיפה פועלת ליצירת סביבת עבודה נעימה, נאותה ותומכת עבור כל מחזיקי העניין שלה תוך הימנעות מכל סוג של פגיעה, התעמרות, הפליה או הטרדה, על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, גזע, דת, לאום, מוצא, מקום מגורים, השקפה, שיוך פוליטי, או מוגבלות מכל סוג שהוא. 
אנו מקדמים מדיניות של דלת פתוחה ואוזן קשבת המעודדת שיח שוטף בתוך החברה ומחוצה לה; וכן עבודת צוות, ערבות הדדית, שיתוף פעולה מלא, ראיה מערכתית כוללת והבנת משימות חברת נמל חיפה. כל אלו מהווים בסיס להבטחת צמיחתה של החברה והתמודדותה עם האתגרים הניצבים בפניה. 


 

ההון האנושי: עובדים, מנהלים ונציגות העובדים

ההון האנושי בחברת נמל חיפה הוא מקור העוצמה העיקרי שלה המסייע לצמיחתה והצלחתה. עובדי חברת נמל חיפה פועלים יחד לטובת מטרה משותפת, וגאים לעבוד במקום עבודה ממלכתי וחיוני התורם רבות לביסוסה של כלכלת ישראל.
תנאי הכרחי לחברה צומחת הוא עובדים ומנהלים הלוקחים אחריות על דבריהם ומעשיהם. 
לכן אנו פועלים לאור העקרונות הבאים:
סביבת עבודה ורווחת עובדים
– מקדמים שיתוף פעולה בין היחידות ובתוכן באופן המשפר את העמידה בביצוע המשימות ומסייע לצמיחת החברה.

– מקדמים שיח ודיון בגובה העיניים תוך שימוש בשפה מכבדת, ברורה ומובנת. 
– מחויבים לשמירת האיזון הראוי בין הבית לעבודה, מתוך אמונה כי איזון זה חיוני לרווחת העובד ומשפיע במישרין על תפוקתו. 
– מחויבים לסביבת עבודה נאותה תוך הימנעות מכל סוג של פגיעה, התעמרות או הטרדה. 
פיתוח עובדים ושוויון הזדמנויות
– מקדמים עובדים באופן שווה על סמך כישוריהם המקצועיים והאישיים, ונמנעים בכל סוג של אפליה בעבודה, על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, גזע, דת, לאום, מוצא, מקום מגורים, השקפה, מפלגה, או מוגבלות מכל סוג שהוא. 

– מעודדים יזמות, גמישות מחשבתית ומצוינות בקרב עובדינו, ודואגים לפיתוח והעצמת העובדים – הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית. 
– מספקים לעובדינו את כל ההכשרות וההדרכות הנחוצות להם לצורך ביצוע תפקידם ולפיתוחם המקצועי. 
ייצוג החברה ושמירה על נכסיה
– מקפידים לשמור על נכסי החברה ומשאביה, לרבות הקניין הרוחני של החברה, ולעשות בהם שימוש זהיר, יעיל, מקצועי ונאות לצורכי החברה ולקידום מטרותיה.

– מקפידים על לבוש נקי ומסודר ההולם ומכבד את סביבת עבודתנו ואת תפקידנו. 
– מודעים להיותנו מייצגים של החברה בפעילותנו, ולכן אנו מקפידים על התנהלות מכובדת תוך הימנעות מפעולות שיש בהן כדי לפגוע בתדמיתה ושמה הטוב של החברה, לרבות בערוצי התקשורת ובמדיה החברתית. יתרה מזאת, אנו מתייחסים לכל הופעה ציבורית (במסגרת כנסים, סמינרים או כל פעילות אחרת), הנעשית במסגרת תפקידינו באופן רציני וזהיר, ומשתתפים בפעילויות אלו רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהנהלת החברה. 
– פועלים לשימור המוניטין של חברת נמל חיפה בכל ערוצי הפעילות שלנו בחברה, ובעיקר מול מחזיקי העניין שלנו. 
בטיחות ובריאות במקום העבודה
– מחויבים לשמירת כללי הבטיחות והגהות בעבודה בים, ביבשה ובדרכים, ולביצוע חובותינו על פי החוקים והנהלים ובהתאם לשיקול דעת מקצועי ראוי. 

– מחויבים לשמור על סביבת עבודה בטוחה ובריאה עבורנו ועבור כלל משתמשי הנמל. 
– מקפידים לספק את המידע, ההדרכות, הציוד והכלים הנחוצים לצורך הבטחת בריאות ובטיחות כלל העובדים, משתמשי הנמל והציבור.
ניגוד עניינים וטובות הנאה
– פועלים למניעת מצבים של פגיעה בטוהר המידות, לרבות מצבים של ניגוד עניינים וקבלת טובות הנאה בלתי הולמות שאינם תואמים את הנהלים והמדיניות הנהוגים בחברה. ככלל, אנו מחויבים לפעול לטובת חברת נמל חיפה, תוך הימנעות ממצבים העשויים להציב אותנו בניגוד עניינים בין טובתנו האישית לבין טובת החברה. 

– אנו נמנעים מכל פעילות שעשויה להיתפס כבלתי הולמת ועלולה להציב אותנו בניגוד עיניים, כגון: קבלה או חלוקה של מתנות אישיות, הזמנה לאירועים, אירוח, ניהול פגישות עבודה ומשא ומתן מסחרי עם גורם חוץ במקום מגוריו הפרטי של העובד או של גורם החוץ או במקום ציבורי בו מוגשות ארוחות, למעט מקרים מקובלים בנסיבות העניין או מותרים על פי הדין ובאישור מראש. 
– נמנעים מכל סוג של פעילות פוליטית או מתרומות פוליטיות באופן שיש בו כדי לקשור את הפעילות האמורה עם החברה או עם מילוי תפקידנו בחברה.
סודיות המידע וצנעת הפרט
– מחויבים בשמירת המידע של החברה תוך נקיטת אמצעי זהירות כדי שהמידע שהגיע לא ייחשף בפני גורמים שאינם מורשים מתוך החברה ומחוצה לה.

– מחויבים לעשות שימוש ראוי במידע אך ורק במסגרת התפקיד ולצורך התפקיד. 
– מכבדים את הזכות לפרטיות של כל אדם, ופועלים לשמירת פרטיות המידע האישי והמסחרי שהופקד בידינו, תוך הקפדה על שימוש במידע זה רק לצרכים שלהם הוא נועד. 
מנהלים ומנהלות
– מקפידים ליצור מבנה ארגוני המגדיר במדויק את התפקידים ותחומי האחריות של כל מנהל ומנהלת ושל כל עובד ועובדת.

– מעניקים גיבוי לעובדינו ומעודדים אותם לקחת אחריות, מתוך תפיסה כי באמצעות למידה מטעויות והפקת לקחים הם יוכלו להשתפר ולצמוח. 
– דואגים להעניק הדרכה וחניכה מקצועית לטובת שיפור איכות ההון האנושי בנמל. 
– מחויבים למתן דוגמה אישית ולהנעת עובדינו מתוך תחושת שותפות ושליחות. 
– פועלים להטמעת הנחיות החברה ונהליה , וליישום והטמעת קוד זה.
דיווח
– פועלים בשקיפות ומקפידים על גילוי נאות ודיווח אמין ומדויק בכל הנוגע לתחום עיסוקנו.

– מקפידים על דיווח בזמן אמת ותחקור בעיות, תקלות, נזקים ותקריות "כמעט ונפגע", בטח ובטח כאשר מדובר במצבי סיכון העשויים לפגוע בבטיחות. 
– מחויבים לדווח לממונה או לגורמים האחראיים אם מתעורר חשש או חשד למצב של ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות, ובכל מקרה של ספק לגבי מידת האמינות של המידע המועבר לחברה.

לקוחות, משתמשי הנמל וקהילת הים
אנו פועלים בסביבה מרובת משתמשים ואנו מנהלים ממשקי עבודה עם גופים שונים ומגוונים כגון: חברות ספנות, סוכני אוניות עמילי מכס, בעלי מטענים – יצואנים/ יבואנים, מובילים יבשתיים, נוסעים של חברות הספנות, חיל הים, דגון, מעגן הדיג, משטרת ישראל (משמר החופים), משרדי ממשלה ועוד. 
אסטרטגיית השירות של חברת נמל חיפה שמה את הלקוח במרכז העשייה והפעילות של החברה, תוך מתן כבוד והבנה לחיוניות שירות נאות ללקוח. אנו פועלים במטרה לספק ללקוח ערך מקסימלי בכל אחד מערוצי השירות ולהגדיל את שביעות רצונו. 
לכן אנו:
– מחויבים להעניק ללקוחותינו שירות אדיב ואיכותי ללא פשרות, תוך שמירה על מחירים מיטביים, תפוקות עבודה גבוהות ועמידה בלוחות זמנים בהתאם להתחייבויותינו כלפיהם. 
– פועלים לחיזוק הקשר והדיאלוג עם לקוחותינו ושאר משתמשי הנמל, באמצעות בניית ערוצי תקשורת יעילים, נגישים ופשוטים ביננו לבינם. כחלק מכך, אנו מקפידים ליצור סביבת עבודה המקדמת תרבות דיון מכבדת ופתוחה המבוססת על שקיפות והוגנות. 
– שואפים להעניק ללקוחותינו מגוון שירותים ומוצרים המתאימים לצרכיהם המשתנים ולייעול שרשרת האספקה שלהם.
– שמים דגש על מצוינות בשירות בעזרת הערכה ומדידה של שביעות רצון לקוחותינו, הפקת לקחים, למידה ושיפור איכות וזמינות השירות. 
– מקדמים חדשנות ומשקיעים בטכנולוגיות מתקדמות המספקות פתרונות לצרכים קיימים או עתידיים של לקוחותינו ומאפשרות ייעול תהליכים בשרשרת האספקה של לקוחותינו תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים ביותר. 
ספקים וקבלנים 
חברת נמל חיפה מקיימת קשרי גומלין עם ספקים וקבלנים המושתתים על התנהלות ראויה ומכבדת. 
לכן אנו: 
– פועלים בהוגנות ובשקיפות בבחירת ספקים וקבלנים, ומקפידים לעמוד בהתחייבויות וההסכמים שלנו עמם. 
– שומרים על התנהלות מקצועית עם ספקים ועם קבלנים, ונמנעים מכל מצב שעלול לעורר חשש לניגוד העניינים. 
– מצפים מספקינו לעמוד בסטנדרטים האתיים שלנו.
רגולטורים
כחברה ממשלתית אנו מקפידים על פעילות בהתאם לחוקים, לתקנות ולנהלים הרגולטוריים החלים עליה. 
לכן אנו:
– פועלים בשקיפות מול הרשויות השונות תוך קידום שיתוף פעולה ודיאלוג מקצועי עמם.
– מחויבים לפעול על פי הוראות החוק והרגולציה החלים על החברה.
– מקפידים על דיווח אמין, אמיתי, מדויק, מלא ובמועד הנדרש.
מתחרים
חברת נמל חיפה מכירה בחשיבות שביצירת תחרות הוגנת המקדמת ומחזקת את השוק המקומי ומסייעת בהגדלת היקף הפעילות של הנמלים בארץ. 
לכן אנו: 
– פועלים בהוגנות כלפי מתחרינו. 
– משיגים מידע רק בדרכים ראויות ועל פי דרישות החוק, תוך הדגשת יתרונותינו אל מול מתחרינו.
משקיעים
אנו מציבים יעדים המקדמים את פעילות החברה – הן מבחינת תפוקות והיקף פעילותה והן מבחינת השירות והמחירים המקובלים בנמלים המתקדמים בעולם, מתוך מטרה להגדיל את רווחיותה ופיתוחה בהתאם לשינויים בצורכי הספנות, סל המטענים, הלקוחות, הרגולציה והסביבה. 
לכן אנו: 
– פועלים למיפוי ומזעור הסיכונים העלולים לפגוע ביעדי החברה.
– פועלים למיצוי ההזדמנויות במסגרת מגבלות החוק.
– מחויבים לפעול לטובת החברה באחריותיות ובזהירות הנדרשת.
– מקפידים על מסירת מידע מהימן ומדויק בדו"חות הכספיים של החברה.
הסביבה והקהילה
אנו מודעים להשפעות פעילותה של החברה על הסביבה והקהילה הסמוכה למקום פעילותה. מתוך כך אנו מחויבים לשמור ולדאוג לאיכות חיי התושבים באזור פעילותה, ולנהוג באופן אחראי כלפי הסביבה שבה אנו חיים. 
לכן אנו: 
– פועלים לפי עיקרון הקיימות לשמירה על משאבי הסביבה למען הדורות הבאים באמצעות השקעת משאבים, יישום הוראות הדין השונות והטמעת תכניות עבודה המקדמות ושומרות על הסביבה בכלל ועל הסביבה הימית בפרט.
– מקבלים החלטות באופן שקול, יעיל ואחראי בכל תחומי פעילותנו (לרבות, שימוש מושכל במתקנים, ציוד ומשאבים נוספים) במטרה למנוע מפגעים סביבתיים ולצמצם את השפעותינו על הסביבה.
– מתחייבים להטמיע את עקרונות הקיימות של החברה ודרישות הדין בקרב משתמשי הנמל (קבלנים, ספקים, לקוחות, עובדים ועוד) טרם פעילותם בשטחי הנמל. 
– מספקים לתושבי העיר חיפה והישובים הסמוכים מידע הנוגע לתכניות ולפעילויות של חברת נמל חיפה באופן שקוף וזמין.
– קשובים לצורכי העיר חיפה והאזור ומודעים לחשיבות הנמל כמעסיק מרכזי בסביבה.

ערוצי פנייה ודיווח 

אנו רואים חשיבות רבה לכך שלכל עובד תהיה את ההזדמנות והאפשרות להביע את חששותיו, דעותיו והשקפותיו, תוך מתן מענה ופתרון ראוי לסוגיות המוצגות על ידו. 

אנו מעודדים את כל עובדי החברה לגלות אחריות ומחויבות לדווח במקרים שבהם מתעורר חשש או חשד להתנהגות שאינה הולמת ותואמת את הקוד האתי של החברה, או שאינה עומדת בחוקים ובתקנות הרגולטוריות. 
בכל בעיה אתית או דילמה ניתן לפנות לגורמים הבאים:
1. הנהלה בכירה
2. נציג תלונות הציבור- מבקר הפנים של חברת נמל חיפה
3. ממונה ישיר
4. ממונה אתיקה- היועץ המשפטי של חברת נמל חיפה 
5. ועדת אתיקה
6. תיבת פניות אנונימית
חברת נמל חיפה, מבטיחה כי עובדים המדווחים לגורמים האמורים על הפרות אתיות יטופלו בכבוד ובהוגנות, יקבלו מענה לפנייתם ולא יינזקו בגין הדיווח. וכן הם לא יהיו כפופים לכל צורה של דין משמעתי בגין דיווח בכנות ובתום לב. 
חשוב לציין, שהתעמרות כנגד אדם המספק מידע או מדווח בנוגע לכל התנהגות שהאדם מאמין בתום לב שהיא מהווה הפרה של חוקים, תקנות או קוד אתי של חברת נמל חיפה, תחשב כשלעצמה כהפרה של קוד אתי זה. 
חברת נמל חיפה מדגישה את החשיבות הרבה בערוצי דיווח אמיתיים ויעילים ככלי עבודה לטיוב ההתנהלות בחברה ולא למטרות אחרות.