2022 מחשבון מטען צובר במיתקן נמל ייעודי - נמל חיפה

מחשבון מטען כללי - חישוב מטען צובר במיתקן נמל ייעודי 2022