מחשבון מטען צובר במיתקן נמל ייעודי - 2020 - נמל חיפה

מחשבון מטען כללי - חישוב מטען צובר במיתקן נמל ייעודי 2020