Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
25/2019 - למתן שירותי ניקוי רציפים, שטחים וכלים תפעוליים בנמל חיפה
06/06/2019 תאריך פרסום
11/07/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
16/06/2019 11:00 תאריך לסיור קבלנים

מכרז מס' נכ'/25/2019

למתן שירותי ניקוי רציפים, שטחים וכלים תפעוליים בנמל חיפה

 

  1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

  2. על המציע להדפיס את מסמכי המכרז וההסכם מאתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת דלעיל.

    מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חב' נמל חיפה ללא תשלום.

  3. סיור קבלנים חובה, ייערך בתאריך 16.6.2019 או בתאריך 17.6.2019 (לפי קביעת הנמל) בשעה 11.00. מקום המפגש במסגרת הסיור הינו: בניין המנהלה - נמל חיפה, קומה ג', חדר דיונים.

  4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 11.7.2019 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

     

    לברורים ניתן לפנות לאופיר בטלפון: 04-8518391 או במייל ofirbl@haifaport.co.il.

            מסמכי המכרז יועלו לאתר ביום ב' - 10.6.19.

קבצים מצורפים25/2019 - הזמנה - ניקוי רציפים, שטחים וכלים תפעוליים
25/2019 - חוזה - ניקוי רציפים, שטחים וכלים תפעוליים
25/2019 - נספח ו'1+ו'2 - ניקוי רציפים, שטחים וכלים תפעוליים
25/2019 - נספח ו'3 - ניקוי רציפים, שטחים וכלים תפעוליים
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE