Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
שא-54-2019 - צביעת אחזקה של עגורני שער ברציף הכרמל שמספרם CA1/CA2/CA3/CA4
03/06/2019 תאריך פרסום
24/06/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
10/06/2019 10:00 תאריך לסיור קבלנים

מכרז מס' שא/54/2019

לביצוע צביעת אחזקה של עגורני שער ברציף הכרמל שמספרם CA1/CA2/CA3/CA4

  1. לצורך קבלת מידע לעניין, תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי ההזמנה המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

  2. מציע רשאי לעיין במסמכי ההזמנה במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

  3. סיור קבלנים חובה, ייערך בתאריך 10.06.2019 בשעה 10:00, בחדר דיונים בקומה השלישית של בנין ההנהלה.

  4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 24.06.2019 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

    לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518168.

     


קבצים מצורפיםשא-54-2019 מסמכי הזמנה צביעת עגורני שער רציף הכרמל
שא-54-2019 מסמכי חוזה צביעת עגורני שער רציף הכרמל
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE