Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
שא/28/2019 - שרות שנתי לייצור צנרת לחץ
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
16/04/2019 תאריך פרסום
21/05/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
30/04/2019 10:00 תאריך לסיור קבלנים

 


1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף  

    רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של

    חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il 

2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

3. מפגש מציעים רשות יתקיים בבניין מנהלה ראשי ביום 30.4.2019_בשעה 10.00 כמפורט

    במסמכי ההזמנה.
4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 21.5.2019 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית  

    בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

   לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7 לגב' זיוה חמו.

קבצים מצורפיםשא/28/2019 - ייצור צינורות לחץ - הזמנה
שא/28/2019 - ייצור צינורות לחץ - חוזה
שא/28/2019 - ייצור צינורות לחץ - כתב כמויות
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ט באייר תשע"ט
24 מאי 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE