Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ118/18 - שירותי תדלוק ממוכנים
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
27/03/2019 תאריך פרסום
17/04/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

מכרז מס' נכ' 118/18

למתן שרותי תדלוק ממוכנים

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 17.4.19 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
4. לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518297 לגב' אתי רפפורט- בליטי. 

קבצים מצורפיםנכ118/18 מסמכי הזמנה - שירותי תדלוק ממוכניפ
נכ118/18 מסמכי חוזה- שירותי תדלוק ממוכנים
נכ118/18 מענה לשאלות
נכ118/18 תשובה לשאלת הבהרה נוספת
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE