Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/79/2018 - שירותי תחזוקה יישום ופיתוח SAP ECC
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
07/03/2019 תאריך פרסום
16/04/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
31/03/2019 10:00 תאריך לסיור קבלנים

 

עידכון מיום 11.4.2019 - צורף מענה לשאלות הבהרה

עידכון מיום 24.3.2019 - יתקיים מפגש מציעים חובה נוסף למציעים אשר לא השתתפו במפגש מציעים הראשון.

המפגש יתקיים ביום 31.3.2019 בשעה 10.00 בנמל חיפה, בניין מנהלה ראשי -חדר דיונים קומה 3.  

 לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת  מהפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il 
 מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
 מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 18.3.2019 בשעה_11.00 כמפורט במסמכי ההזמנה.

 את ההצעות יש להגיש עד ליום 16.4.2019 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7 לגב' זיוה חמו.

 

 

קבצים מצורפיםשירותי תחזוקת יישום ופיתוח SAP - מענה לשאלות הבהרה
שירותיי סאפ 79/18- הזמנה
תחזוקת סאפ 79/18 - חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ט באייר תשע"ט
24 מאי 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE