Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/97/2018 - שירותי דיגום אוויר לחברת נמל חיפה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
11/02/2019 תאריך פרסום
18/03/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

מכרז מס' נכ/97/2018
מתן שירותי דיגום אוויר לחברת נמל חיפה
1. לצורך קבלת מידע לעניין, תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי ההזמנה המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי ההזמנה במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 18.3.2019 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518706

קבצים מצורפיםנכ/97/2018 - מסמכי חוזה
נכ/97/2018- מסמכי הזמנה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט
19 אפריל 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE