Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
בנ120/18 - קול קורא לעדכון מאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי של חברת נמל חיפה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
12/02/2019 תאריך פרסום
28/02/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

קול קורא לעדכון מאגר הספקים של חברת נמל חיפה בע"מ
בנושאי תכנון, יעוץ, ניהול ופיקוח, מדידות, בדיקות
באגף ההנדסה והבינוי של חברת נמל חיפה

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 28.2.19 שעה 12:00 בדיוק במייל, לידי: etir@haifaport.co.il בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
4. לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518297 לגב' אתי רפפורט- בליטי.


WWW.HAIFAPORT.CO.IL

קבצים מצורפיםבנ120/18 מאגר ספקים בינוי מסמכי הזמנה
בנ120/18 תשובות לשאלות הבהרה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE