Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
בנ/132/2018 - מתן שירותי תחזוקת רציפים, ביצוע ריתוכים של פסי עגורן ושירותי צלילה עבור חברת נמל חיפה בע"מ
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
11/02/2019 תאריך פרסום
25/02/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 25.2.2019 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7 לגב' זיוה חמו.


קבצים מצורפיםבנ/132/2018 - שירותי צלילה - חוזה
בנ/132/2018- תחזוקת רציפים- הזמנה
בנ/132/2018- תחזוקת רציפים- הנחיות מדידה
בנ/132/2018- תחזוקת רציפים- כתב כמויות
בנ/132/2018- תחזוקת רציפים- מפרט טכני
בנ/132/2018- תחזוקת רציפים- נספח ביטוח
בנ/132/2018- תחזוקת רציפים- נספח ה' ריתוכים
בנ/132/2018- תחזוקת רציפים- נספח צלילה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט
19 אפריל 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE