Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
2/19 - עובד/ת צוות חירום
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
07/02/2019 תאריך פרסום
27/02/2019 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

היחידה: חטיבת תפעול - צוות חירום
העסקה בהסכם קיבוצי

1. תיאור התפקיד
* טיפול באירועי חירום ובטיחות בנמל, לרבות בנושאים הבאים: עזרה ראשונה, כיבוי אש וחומרים מסוכנים, אכיפת הנחיות בטיחות וכיו"ב.
* ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונים, הכל ע"פ צרכי העבודה.
* העבודה כרוכה בעבודה במשמרות (כולל משמרת לילה - משמרת ג') בכל ימות השנה (שבתות, חגים וכיו"ב), הכל בהתאם לצרכי העבודה.

2. דרישות התפקיד
2.1. תנאי סף:
* בוגר בית ספר תיכון לפחות או בעל השכלה שוות ערך להשכלה תיכונית.
* לוחם אש מוסמך בעל רישיון נהיגה ברכב כיבוי (רישיון C1) וחובש מוסמך ע"י מד"א
או
נהג אמבולנס מוסמך ע"י מד"א ובעל ניסיון רצוף של שנתיים לפחות במהלך 3 השנים האחרונות כחובש נהג אמבולנס פעיל במגן דוד אדום בישראל.

2.2. דרישות וכישורים נוספים:
* ידע וניסיון בהפעלת תוכנות OFFICE.
* ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.
* התאמה רפואית לתפקיד.
* עמידה בהצלחה במבדק התאמה לתפקיד מעבר לציון המינימום שנקבע.

2.3. דרישות והתניות:
* המועמד שייבחר יידרש לעמוד בהצלחה בהכשרות והשתלמויות בנושאי בטיחות, כיבוי אש חומ"ס ועזרה ראשונה.
* המועמד שיבחר יידרש להשלים בתוך 12 חודשים מיום תחילת העבודה את ההכשרות הנדרשות לצורך קבלת רישיון נהיגה לרכב חירום כיבוי אש או לרכב חירום אמבולנס מד"א בהתאם לדרישת התפקיד.

3. עדיפות תינתן ל-:
* בעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה או לבעלי דיפלומה של טכנאי/ הנדסאי.
* ממונה בטיחות בעבודה מוסמך בעל כשירות.
* בעלי רישיון נהיגה C1 + נהג אמבולנס.
* בני העדה האתיופית.

4. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
ה. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ו. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה - 2005, לא תישקל מועמדותו של מועמד אשר העסקתו תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בו ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת המשפחה כאמור.
ז. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ח. המועמדים המתאימים יחויבו במבדק התאמה ובדיקה ביטחונית.
ט. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ של מועמדים במכרז.
י. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה, שנערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
יא. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב - 2002.
יב. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יג. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולפי כל דין.

5. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, הדרכות, הכשרות והשכלה.
ב. צילום תעודות השכלה והכשרה.
ג. על המועמד/ת למלא ולחתום על טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ, ניתן להוריד את הטפסים באתר הבית של החברה: http://www.haifaport.co.il

את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 27.2.2019 בשעה 23:59,
בקישור: https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=2LahRmR/dpc#stay
את קורות החיים יש לצרף בקובץ בפורמט WORD
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס.

על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת הדוא"ל
בטלפון 04-8502220 שלוחה 506 או במייל: Haifa-port@adam-milo.co.il.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

קבצים מצורפיםהצהרת קרובי משפחה 15.6.16
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט
19 אפריל 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE