Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
טב 135/2018 - אספקת נעלי בטיחות לעובדים
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
07/02/2019 תאריך פרסום
04/03/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

 עדכון מיום 18.2.2019- מענה לשאלות הבהרה ודחיית מועד סופי להגשה

  בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 7.2.2019 מודיעה בזאת חברת נמל חיפה ("החברה") על שינויים, כדלקמן: 

  1. מענה לשאלות הבהרה יפורסם באתר האינטרנט של חברת נמל חיפה.

  2. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 4.3.2019 בשעה 12:00 בדיוק . יש להגיש את המסמכים לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.


מכרז מס' טב' 135/2018

                                                             אספקת נעלי בטיחות לעובדים

 

  1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

  2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

  3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 25.2.2019 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

     

       לברורים ניתן לפנות ליפעת ויטנברג כהן בטלפון: 04-8518515

 

 

קבצים מצורפיםטב 135/2018 מסמכי הזמנה
טב 135/2018 מסמכי חוזה
טב 135/2018 מענה לשאלות הבהרה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט
19 אפריל 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE