Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
1/19 - מלח/ית כשיר/ה בגוררת
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
24/01/2019 תאריך פרסום
13/02/2019 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות


מלח/ית כשיר/ה בגוררת (1/19)

היחידה: אגף ים - מדור גוררות
העסקה בהסכם קיבוצי
1. תיאור התפקיד
* איש צוות בגוררת כמלח כשיר.
* הפעלת הגוררת בהפלגה, בגרירה ודחיפה בנמל, לרבות אחזקה, תפעול כלל המכלולים בגוררת ועבודת חבלים וכבלים, תוך הפעלת ציוד כיבוי אש וציוד הבטיחות בגוררת עפ"י דרישת רספ"ן.
* ביצוע הוראות של קברניט הגוררת.

2. דרישות התפקיד     
2.1. תנאי סף:
* השכלה תיכונית מלאה (תעודת בגרות / 12 שנות לימוד / תעודת גמר תיכונית מאושרת ע"י משרד החינוך).
* תעודת מלח כשיר בתוקף.
* ניסיון של שנתיים לפחות כמלח כשיר בגוררת, לרבות במסגרת השרות הצבאי.
* רישיון נהיגה בתוקף בדרגה B לפחות.

2.2. דרישות וכישורים נוספים:
* ידיעה ברמה טובה של השפה העברית והשפה האנגלית.
* יכולת עבודה בצוות ומגורים משותפים.
* התאמה רפואית לדרישת התפקיד.
* עמידה בהצלחה במבחן המקצועי, מבדק התאמה מעבר לציון המינימום שנקבע וראיון קבלה לתפקיד.
* העבודה כרוכה בעבודה במשמרות (של 24 שעות), כולל סופי שבוע, ערבי חגים וחגים וכן ביצוע שעות נוספות עפ"י צרכי העבודה.

2.3. עדיפות תינתן ל-:
* בעלי תעודת חובל גוררת.
* בני העדה האתיופית.

3. אומדן שכר (משוער):
כ- 14,500 ₪ ברוטו לחודש, לא כולל גמול בגין שעות נוספות (עפ"י צרכי העבודה) ותשלומים שנתיים חד פעמיים (הבראה, ביגוד וכיו"ב).

4. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
ה. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ו. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה - 2005, לא תישקל מועמדותו של מועמד אשר העסקתו תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בו ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת המשפחה כאמור.
ז. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ח. המועמדים המתאימים יחויבו במבחן מעשי, מבדק התאמה ובדיקה ביטחונית.
ט. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ של מועמדים במכרז.
י. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה,  שנערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
יא. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב - 2002.
יב. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יג. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולפי כל דין.
5. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, הדרכות, הכשרות והשכלה.
ב. צילום תעודות השכלה והכשרה.
ג. על המועמד/ת למלא טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ. ניתן להוריד את הטפסים באתר ובתחתית המודעה

את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 13.02.2019 בשעה 23:59,
בקישור: https://pelicancv.co.il:442/Main.aspx?ID=09ZHNEWm/xo
את קורות החיים יש לצרף בקובץ בפורמט WORD
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס.
על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת הדוא"ל
בטלפון 04-8502220 שלוחה 506 או במייל: Haifa-port@adam-milo.co.il.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

 

 

 

קבצים מצורפיםהצהרת קרובי משפחה 2017
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט
19 אפריל 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE