Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
טכ128/2018 - רכש חלקי חילוף למנועים תוצרת CUMMINS- הסכם מסגרת
03/01/2019 תאריך פרסום
06/02/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף
רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל
חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
.2 מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
.3 את ההצעות יש להגיש עד ליום 06.02.2019 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
לברורים ניתן לפנות לכהן מאיה בדוא"ל maya.cohen@haifaport.co.il או בטלפון 04-8518858

 

קבצים מצורפיםהזמנה טכ128/2018
טכ128/2018 חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום ראשון, י"ד בשבט תשע"ט
20 ינואר 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE