Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/2019 - רענון מאגר ספקים -הזמנה לקבלת הצעות להכלל במאגר ספקים למתן שירותי נופשוני חו"ל ו/או הפלגות נופש חו"ל
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
31/12/2018 תאריך פרסום
14/01/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

מכרז מס' נכ/2019

רענון מאגר ספקים - הזמנה להכלל במאגר ספקים לשירותי נופשוני חו"ל ו/או הפלגות נופש חו"ל

1. לצורך קבלת מידע לעניין, תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי ההזמנה המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il


2.מציע רשאי לעיין במסמכי ההזמנה במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.


3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 14.1.2019שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518706

 

קבצים מצורפיםנכ/2019 - רענון מאגר - מסמכי חוזה הפלגות - נספח ה2
נכ/2019 - רענון מאגר - מסמכי הזמנה
נכ/2019 - רענון מאגר - מסמכי חוזה - נספח ה1
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום ראשון, י"ד בשבט תשע"ט
20 ינואר 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE