Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
בנ 105/18 - שאיבת ביוב ותחזוקת מערכות ניקוז וביוב
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
20/12/2018 תאריך פרסום
13/01/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

מכרז מס' בנ' 105/2018

למתן שירותי שאיבת ביוב ותחזוקת מערכות ניקוז וביוב

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 13.1.19 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
4. לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518297 לגב' אתי רפפורט- בליטי.


WWW.HAIFAPORT.CO.IL

קבצים מצורפים105/18 הודעה על ביטול תנאי סף
בנ105/18 כתב כמויות
בנ105/18 מסמכי הזמנה
בנ105/18 מסמכי חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE