Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/83/2018 - בדיקות רפואיות לעובדי נמל חיפה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
20/11/2018 תאריך פרסום
03/01/2019 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

בדיקות רפואיות תקופתיות לעגורנאים, עובדי אגף ים ומסגרייה.
בדיקות שמיעה לעובדי מחלקת סוואר, טרנספורט וציוד (שאינם נדרשים בבדיקות הסמכה) בנמל ,ובדיקות רופא מומחה בתחום האורטופדיה.

עידכון מיום 19.12.2018

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 3.1.2019. 

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 25.12.2018 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7 לגב' זיוה חמו.

קבצים מצורפיםבדיקות רפואיות - מענה לשאלות הבהרה
נכ/83/2018 - בדיקות רפואיות - הזמנה
נכ/83/2018 - בדיקות רפואיות - חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שישי, י"ט באייר תשע"ט
24 מאי 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE