Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/78/2018 - מתן שירותי תחזוקת רציפים, ביצוע ריתוכים של פסי עגורן ושירותי צלילה עבור חברת נמל חיפה בע"מ
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
26/07/2018 תאריך פרסום
02/09/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

 עידכון מיום 7.8.2018 - המועד האחרון להגשת הצעות נדחה  ליום - 2.9.2018.

 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 23.8.2018 

עידכון מיום 22.8.2018 - תיקון תנאי סף.

בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 26.7.2018 מודיעה בזאת חברת נמל חיפה ("החברה") על שינויים במסמכי המכרז, כדלקמן:

סעיף 3.8 למכרז (תנאי סף) יתוקן כך "הצגת רתך מוסמך מטעם המציע או באמצעות קבלן משנה בעל תעודת הסמכה לביצוע ריתוכים של פסי עגורן. לצורך ההוכחה על המציע להציג את הרתך וכתב ההסמכה שלו ולפרט איפה ביצע ריתוך של פסי עגורן ב- 5 שנים אחרונות .

יש לציין כי הניסיון בהנחת הפסים אשר נדרש בסעיף 3.7 למסמכי המכרז, מתייחס למציע בלבד (ולא לקבלני משנה מטעמו)."

לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7 .

 

 

 

 

 

קבצים מצורפיםנכ/78/2018 - תחזוקת רציפים - הזמנה
נכ/78/2018 - תחזוקת רציפים- הנחיות מדידה ואישור התקנה
נכ/78/2018 - תחזוקת רציפים- חוזה
נכ/78/2018 - תחזוקת רציפים- כתב כמויות
נכ/78/2018 - תחזוקת רציפים- מפרט טכני
נכ/78/2018 - תחזוקת רציפים- נספח צלילה
נכ/78/2018 - תחזוקת רציפים- נספח ריתוכים
נכ/78/2018 - תחזוקת רציפים- תוכניות
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE