Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
טב 15/2018 - חסמים לנקזים ברציף הכרמל- נמל חיפה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
07/03/2018 תאריך פרסום
25/03/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

 

עדכון מיום 19.3.2018- מענה לשאלות הבהרה

 

מכרז מס' טב' 15/2018

חסמים לנקזים ברציף הכרמל

 1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף  

  רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל   חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

 2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

 3. את ההצעות יש להגיש עד ליום   25.3.2018 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

  לברורים ניתן לפנות לגב' יפעת ויטנברג כהן  בטלפון: 04-8518515

   

  WWW.HAIFAPORT.CO.IL

קבצים מצורפיםטב 15/2018 מסמכי הזמנה
טב 15/2018 מסמכי חוזה
טב' 15/2018 מענה לשאלות הבהרה
טב 15/2018 פרטי סגר
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום חמישי, ה' בטבת תשע"ט
13 דצמבר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE