Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
16/18 - עובד/ת תצפית
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
01/03/2018 תאריך פרסום
22/03/2018 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות


עובד/ת תצפית (16/18)

היחידה: אגף ים - מדור עגינה
העסקה בהסכם קיבוצי

1. תיאור התפקיד
* מעקב אחר תנועת אניות בנמל חיפה ובאזורי העגינה.
* מעקב וביצוע הנחיות של מרכז תאום ותכנון נמלי ותיאום בין יחידות אגף ים השונות.
* כל מטלה נוספת כפי שתיקבע  ע"י ראש אגף ים.

2. דרישות התפקיד     
2.1. תנאי סף:
* בוגר 12 שנות לימוד לפחות.
* הסמכה כחובל משמרת בכיר, עם ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בצי הסוחר הישראלי, או קצין מילואים ששירת כמפקד כלי שיט בחיל הים, שווה ערך ל"דבורה" או גדול יותר, במשך שנתיים לפחות.
* מוסמך להפעלת מכשירי קשר אלחוטיים (תג"מ), הפעלת מערכת GMDSS או ROC עפ"י דרישת משרד התחבורה והתקשורת.
* בעל תעודת הסמכה להפעלת מכשירי מכ"מ אוARPA .

2.2. דרישות וכישורים נוספים:
* ידיעת השפה העברית ברמת שפת אם ושליטה באנגלית ברמה טובה מאוד כולל דיבור, קריאה וכתיבה.
* יכולת קיום קשר נאות עם גורמים אזרחיים וצבאיים, סוכני אוניות ונותני שירות נלווים.
* עבודה במשמרות (12 שעות), כולל סופי שבוע וחגים.
* ידע נרחב בסביבת עבודה של מחשב אישי.
* התאמה רפואית לתפקיד.
* תנאי להעסקה: מגורים במרחק של  כ - 30 ק"מ מנמל חיפה בעת העסקה.

2.3. עדיפות תינתן ל-:
* השכלה אקדמאית.
* תעודת הסמכה ARPA.
* ניסיון מקצועי מעל שנתיים בצי הסוחר הישראלי כחובל משמרת בכיר.
* בני העדה האתיופית.

3. אומדן שכר (משוער):
כ- 10,000 ₪ ברוטו לחודש, לא כולל גמול בגין שעות נוספות (עפ"י צרכי העבודה) ותשלומים שנתיים חד פעמיים (הבראה, ביגוד וכיו"ב).
4. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
ה. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ו. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה - 2005, לא תישקל מועמדותו של מועמד אשר העסקתו תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בו ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת המשפחה כאמור.
ז. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ח. המועמדים המתאימים יחויבו במבדק התאמה ובדיקה ביטחונית.
ט. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ של מועמדים במכרז.
י. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה,  שנערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
יא. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב - 2002.
יב. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יג. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולפי כל דין.
5. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, הדרכות, הכשרות והשכלה.
ב. צילום תעודות השכלה והכשרה.
ג. על המועמד/ת למלא טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ. ניתן להוריד את הטפסים באתר הבית של החברה: http://www.haifaport.co.il או בתחתית המודעה


את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 22.3.18 בשעה 23:59,
בציון שם המשרה ומס' המכרז (16/18) בכותרת המייל
לכתובת דוא"ל: Haifa-port@adam-milo.co.il
את קורות החיים יש לצרף בקובץ בפורמט WORD
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס.
על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת הדוא"ל.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

 

 

 

קבצים מצורפיםהצהרת קרובי משפחה 2017
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום חמישי, ה' בטבת תשע"ט
13 דצמבר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE