Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/5/2018 - החלפת בידוד וצנרת למערכות מיזוג אויר בבניין המנהלה בנמל חיפה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
01/03/2018 תאריך פרסום
25/03/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
08/03/2018 11:00 תאריך לסיור קבלנים

 עידכון מיום 13.3.2018 - סיכום מפגש מציעים.


1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע        נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של    חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

3. מפגש מציעים חובה יתקיים במחלקת ציוד ביום 8.3.2018 שעה 11.00 כמפורט במסמכי ההזמנה.

4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 25.3.2018 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית    בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.


   לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7 לגב' זיוה חמו
.

 

קבצים מצורפיםמכרז החלפת בידוד וצנרת למערכות מיזוג אויר -סיכום מפגש מציעים
נכ/5/2018 - החלפת בידוד וצנרת - חוזה
נכ/5/2018 - החלפת בידוד וצנרת - מפרט טכני
נכ/5/2018 - כתב כמויות
נכ/5/2018 - סיכום מפגש מציעים
נכ/5/2018- החלפת בידוד וצנרת - הזמנה
תוכנית 1
תוכנית 2
תוכנית 3
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שלישי, י"ב באדר ב' תשע"ט
19 מרץ 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE