Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ 4/2018 - רכש שרתי להב תוצרת HP
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
26/02/2018 תאריך פרסום
19/03/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

עדכון - מועד ההגשה נדחה ל 19.3.2018 בשעה 15:00

*****

עדכון מספר 2 מיום 7.3.2018

שינויים במסמכי ההזמנה ומענה לשאלות הבהרה

 מצ"ב קבצים מעודכנים  

 

מכרז מס' נכ 4/2018

רכש שרתי להב תוצרת HP

  1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף  

    רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל   חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

  2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

  3. את ההצעות יש להגיש עד ליום  19.3.2018 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.


    לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518515

 

                                                                                                     WWW.HAIFAPORT.CO.IL

 

קבצים מצורפיםמסמכי חוזה 4/2018 מעודכנים מיום 4.3.2018
נכ 4/2018 מסמכי הזמנה מעודכנים ליום 7.3.2018
נכ 4/2018 מענה לשאלות הבהרה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום חמישי, ה' בטבת תשע"ט
13 דצמבר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE