Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
10/18 - ראש/ת אגף מחשוב ומערכות מידע
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
02/02/2018 תאריך פרסום
02/03/2018 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות


ראש/ת אגף מחשוב ומערכות מידע (10/18)
העסקה בחוזה אישי

1. דרישות התפקיד:
1.1. תנאי סף:
* תואר אקדמי.
* ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות בניהול ותפעול מערכות ממוחשבות ובניהול צוות עובדים.
* ידע וניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות בתקשורת מחשבים, לרבות עבודה ברשתות ותכנון והתקנת תשתיות לרשת תקשורת.
1.2. עדיפות תינתן ל:
* בעלי תואר אקדמי בתחום מחשבים/מערכות מידע/הנדסת תעשיה וניהול בהתמחות מערכות מידע.
* בוגרי קורס ניתוח מערכות, קורס ניהול פרויקטים במערכות מידע.
1.3. דרישות נוספות:
* הכרה ויכולת הטמעת מערכות ERP של חב' SAP.
* ידע וניסיון בטכנולוגיות מחשוב מתקדמות.
* הבנה אסטרטגית, ראיה אינטגרטיבית, יכולות מסחריות, הבנה עסקית/כלכלית וממשקי עבודה מצוינים.
* הכרת סביבת העבודה העסקית של קהיליית הסחר הימי תוך זיקה וידע בתחום מערכת מידע רלוונטיות.
* שליטה מלאה בעברית ובאנגלית.
* כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
* המועמד/ת יעמוד/תעמוד במבחני התאמה וועדת קבלה.

2. אומדן שכר (משוער):
   כ 30,500 ₪ עד 34,800 ₪  (ברוטו) לחודש לא כולל תשלומים חד פעמיים שנתיים.

 

3. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
ה. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה - 2005, לא תישקל מועמדותו של מועמד אשר העסקתו תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בו ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת המשפחה כאמור.
ו. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ז. המועמדים המתאימים יחויבו במבדק התאמה ובדיקה ביטחונית.
ח. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ של מועמדים במכרז.
ט. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה אשר נערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
י. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב - 2002.
יא. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יב. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולפי כל דין.
4. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, כולל רשימת ממליצים ופרטים ליצירת קשר.
ב. צילום תעודות המעידות על השכלה והכשרה.
ג. הטפסים הבאים הניתנים להורדה באתר הבית של החברה -  www.haifaport.co.il ובתחתית המודעה :
* טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ.
* טופס הצהרה בדבר קשר או זיקה.
* טופס הצהרה בדבר מידע פלילי וויתור על סודיות.


את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 2.3.18 בשעה 23:59,
בציון שם המשרה ומס' המכרז (10/18) בכותרת המייל
לכתובת דוא"ל: Haifa-port@adam-milo.co.il
את קורות החיים יש לצרף בקובץ בפורמט WORD
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס.
על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת הדוא"ל.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

 

 

 

קבצים מצורפיםהצהרה בדבר מידע פלילי ראג מחשוב
הצהרה בדבר קשר או זיקה ראג מחשוב
הצהרת קרובי משפחה ראג מחשוב
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום ראשון, י"ד בשבט תשע"ט
20 ינואר 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE