Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/31/2017 - אחזקת מערכת דיזל גנרטור/משאבות דיזל בשטחי חברת נמל חיפה בע"מ
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
30/01/2018 תאריך פרסום
15/02/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
05/02/2018 10:00 תאריך לסיור קבלנים
   

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע

    נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט

    של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il 


2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.


3. מפגש מציעים חובה יתקיים במחלקת ציוד ביום 5.2.2018 שעה 10.00 כמפורט במסמכי ההזמנה.


4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 15.2.2018 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה

   לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7 לגב' זיוה חמו.

קבצים מצורפיםנכ/31/2017 - דיזל גנרטור - מענה לשאלות הבהרה
נכ/31/2017- דיזל גנרטור - הזמנה
נכ/31/2017- דיזל גנרטור - חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום ראשון, י"ד בשבט תשע"ט
20 ינואר 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE