Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
בנ/2/2018 - שיפוץ מקלחות מרכז טכני של נמל חיפה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
28/01/2018 תאריך פרסום
28/02/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
31/01/2018 14:00 תאריך לסיור קבלנים

מכרז מס' בנ/2/2018

לשיפוץ מקלחות מרכז טכני בנמל חיפה

  1. לצורך קבלת מידע לענין, תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי ההזמנה המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

  2. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 31.01.2018 בשעה 14:00 כמפורט במסמכי ההזמנה.

  3. מציע רשאי לעיין במסמכי ההזמנה במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

  4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 28.02.2018 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

    לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518168

קבצים מצורפיםבנ/2/2018 - כתב כמויות -אין למלא מחירים כאן - 29.1.18
בנ/2/2018 - מסמכי הזמנה - 29.1.18
בנ/2/2018 - שיפוץ מקלחות - מסמכי חוזה
בנ/2/2018 - שיפוץ מקלחות - מפרט טכני מיוחד נספח ד-1
בנ/2/2018 - שיפוץ מקלחות - נספח ד-3-סכמה כללית מע' מים בחדר דוודים
בנ/2/2018 - שיפוץ מקלחות - נספח ד-4-תכנית קומה א' מלתחות
בנ/2/2018 - שיפוץ מקלחות - תכנת קומת קרקע -נספח ד-2
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט
21 פברואר 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE