Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
טב' 50/2017 - אספקת חומרי עבודה וכלי עבודה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
28/12/2017 תאריך פרסום
31/01/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

 

 

 

 

מכרז מס' טב' 50/2017

לאספקת חומרי עבודה וכלי עבודה

 

בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 28.12.17 מודיעה בזאת חברת נמל חיפה בע"מ ("החברה") על השינויים כדלקמן:

 1.  המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  31.1.2018 בשעה 12:00 בדיוק. יש להגיש ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

 2. אין שינוי ביתר תנאי המכרז.

     לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518515

  WWW.HAIFAPORT.CO.IL

 

  

 

 

מכרז מס' טב' 50/2017

לאספקת חומרי עבודה וכלי עבודה

 1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

 2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

 3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 18.1.2018 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.


  לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518515

   

קבצים מצורפיםטב 50/2017 כתב כמויות
טב 50/2017 מסמכי הזמנה
טב 50/2017 מסמכי חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום ראשון, י"ב בחשון תשע"ט
21 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE