Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ'/68/2017 - אספקה, התקנה והפעלה של מכונת אחסון ארגוני תוצרת EMC
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
14/12/2017 תאריך פרסום
17/01/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

 

עדכון למכרז מס' נכ/68/2017

שינוי במפרט הטכני


 


 1. בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 14.12.2017, מודיעה בזאת חברת נמל חיפה בע"מ ("החברה") על שינוי– תיקון כמות בסעיף 2 למפרט הטכני.

 2. יתר תנאי המכרז נותרו ללא שינוי.

   

       

מכרז מס' נכ'/68/2017

לאספקה, התקנה והפעלה של מכונת אחסון ארגוני תוצרת EMC, ציוד ותוכנות נלוות, מתן אחריות ושירותי תחזוקה אופציונאליים  עבור חברת נמל חיפה בע"מ

 

 1.   לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

 2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

 3.    את ההצעות יש להגיש עד ליום 17.1.2018 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.


     לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518706

   

קבצים מצורפיםנכ/68/2017 - מענה לשאלות הבהרה
נכ/68/2017- חוזה לאחר תיקון מפרט
נכ/68/2017- מסמכי הזמנה לאחר תיקון מפרט טכני
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט
24 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE