Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
אפ8/17 - רכש מסלול רישוי לרכבי משא כבדים, מלגזות וכלי רכב תפעוליים
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
11/12/2017 תאריך פרסום
18/01/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

מכרז מס' אפ/8/2017
לאספקת מסלול רישוי לרכבי משא כבדים, מלגזות וכלי רכב תפעוליים

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 4.1.2018 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

לברורים ניתן לפנות לכהן מאיה בדוא"ל: maya.cohen@haifaport.co.il בטלפון: 04-8518858

WWW.HAIFAPORT.CO.IL

קבצים מצורפיםאפ8/17 הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות
אפ8/17 מסמכי הזמנה
אפ8/17 מסמכי חוזה
אפ8/17 מענה לשאלות הבהרה
אפ8/17 מפרט
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט
24 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE