Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ56/17 - ביצוע סקר סיכונים ומתן שירותי ייעוץ בנושא ניהול סיכונים
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
14/12/2017 תאריך פרסום
04/01/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
מכרז מס' נכ' 56/17

לביצוע סקר סיכונים ומתן שירותי ייעוץ בנושא ניהול סיכונים


1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 4.1.18 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
4. לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518297 לגב' אתי רפפורט- בליטי.

 

קבצים מצורפיםנכ56/17 מסמכי הזמנה
נכ56/17 מסמכי חוזה
נכ56/17 תשובות לשאלות הבהרה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט
24 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE