Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
בנ 74/2017 - התקנת חסמים לנקזים ברציף הכרמל
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
07/12/2017 תאריך פרסום
28/12/2017 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
13/12/2017 11:30 תאריך לסיור קבלנים

 

מכרז מס' בנ'/74/2017

התקנת חסמים לנקזים ברציף הכרמל

 1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

 2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

 3. מפגש מציעים חובה, ייערך בתאריך 13.12.2017 בשעה 11:30 בחדר הדיונים, קומה 2 בניין המינהלה.

   

  **מפגש המציעים הינו מפגש רשות עבור חברות שהשתתפו במפגש המציעים שהתקיים ב 23.10.2017 במסגרת מכרז בנ' 61/2017. חברות אלו אינן נדרשות להשתתף במפגש המציעים.

   

 4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 28.12.2017 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.


  לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518515

קבצים מצורפיםנכ 74/2017 מסמכי הזמנה
נכ 74/2017 מפרט טכני
נכ 74/2017 תוכנית 1
נכ 74/2017 תוכנית 2
נכ 74/2017 תוכנית 3
נכ 74/2017 תוכנית 4
נכ 74/2017 תוכנית 5
נכ 74/2017 תוכנית 6
נכ 74/2017 תוכנית 7
נכ74/2017 מסמכי חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום ראשון, י"ב בחשון תשע"ט
21 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE