Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ63/2017 - ביצוע עבודות פירוק, הובלה, הרכבה, שיפוץ ואיטום מנועי נסיעה בעגורני שער כרמל של חברת נמל חיפה בע"מ
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
07/12/2017 תאריך פרסום
04/01/2018 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

 

מכרז מס' נכ/63/2017

ביצוע עבודות פירוק, הובלה, הרכבה, שיפוץ ואיטום מנועי נסיעה בעגורני שער כרמל

 1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il

 2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

 3. מפגש מציעים חובה יתקיים בתיאום מראש בלבד, מול המתאם מטעם החברה מר זוהר פלג, בין התאריכים 12.12.2017-21.12.2017. יש לתאם את הפגישה בטלפון 050-2023566.

  המפגש הינו מפגש רשות עבור מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים שהתקיים במסגרת מכרז נכ' 36/2017 אשר התקיים ב 7.8.2017 .

 4. את ההצעות יש להגיש עד ליום  4.1.2018 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

   

  לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518515

   

קבצים מצורפיםנכ 63/2017 בקשה לקבלת הצעות
נכ63/2017 מפרט טכני
נכ63/2017 חוזה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום ראשון, י"ב בחשון תשע"ט
21 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE