Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
29/17 - מהנדס/ת ראשי/ת ומנהל/ת משרד טכני
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
28/11/2017 תאריך פרסום
19/12/2017 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

מהנדס/ת ראשי/ת ומנהל/ת משרד טכני (29/17)
היחידה: ציוד ותחזוקה
העסקה בחוזה אישי
1. תיאור תפקיד:
* ניהול והנחייה מקצועית של צוות הנדסי (מהנדסי מכונות וחשמל).
* ביצוע ניתוחים טכניים מבוססי ידע הנדסי להגדרת תהליכי עבודה וחקרי תקלות.
* אחריות לעדכון ולשיפור התיעוד ההנדסי בצורה מבוקרת תוך שמירת תצורה וניהול שינויים.
* יזום שיפורים הנדסיים, שיפור שיטות אחזקה ואוטומציה.
* הכנת תכניות עבודה ותקציב.
* אחריות להעלאת הזמינות של הציוד התפעולי.
* כתיבת נהלי אחזקה.
* ניתוח צרכי ח"ח ועיתוד מלאי.
* יזום דרישה לגריטת ציוד.
* הכשרות והדרכות עובדים חדשים.

2. דרישות התפקיד:
2.1. תנאי סף:
* מהנדס מכונות / חשמל / אלקטרוניקה / אווירונאוטיקה / הנדסה חקלאית.
* ניסיון של 5 שנים לפחות כמנהל בתחום הניהול ההנדסי.
* ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול צוות עובדים (4 עובדים לפחות).
* ניסיון מוכח בחקר תקלות ויזום שיפורים הנדסיים.
* היכרות עם מערכות ניהול מידע הנדסי ותחום אחזקת ציוד.

2.2. דרישות וכישורים נוספים:
* ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמה גבוהה.
* יחסי אנוש טובים.
* נכונות לעבודת שטח.
* נכונות לעבודה מאומצת בתנאי לחץ ומעבר לשעות העבודה המקובלות.
* עמידה במבדקי התאמה מעבר לציון המינימום שנקבע בהליך וראיון בפני ועדת קבלה.

2.3. עדיפות תינתן ל-:
* בעלי תואר שני באחד מתחומי הנדסה.
* בעלי ניסיון מעל 5 שנים כמנהל בתחום הניהול ההנדסי.
* בעלי ניסיון מוכח בניהול אחזקה.
* בעלי ניסיון בעבודה מול קבלני משנה.
* בעלי היכרות עם מערכת SAP ERP.

 

3. אומדן שכר (משוער):
כ- 18,000 ₪ - 20,000 ₪ ברוטו לחודש, כולל תשלומים שנתיים (ביגוד, הבראה וכיו"ב) והחזרי הוצאות, בתוספת גמול בגין עבודה בשעות נוספות עפ"י חוק, ככל שיידרש עפ"י צרכי עבודה.

4. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
ה. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ו. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה - 2005, לא תישקל מועמדותו של מועמד אשר העסקתו תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בו ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת המשפחה כאמור.
ז. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ח. המועמדים המתאימים יחויבו במבדק התאמה ובדיקה ביטחונית.
ט. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ של מועמדים במכרז.
י. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה, שנערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
יא. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב - 2002.
יב. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יג. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולפי כל דין.

5. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, הדרכות, הכשרות והשכלה.
ב. צילום תעודות השכלה והכשרה.
ג. על המועמד/ת למלא ולחתום על טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ, ניתן להוריד את הטפסים באתר הבית של החברה: http://www.haifaport.co.il או בתחתית המודעה
את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 19.12.17 בשעה 23:59,
בציון שם המשרה ומס' המכרז (29/17)
לכתובת דוא"ל: Haifa-port@keinan-sheffy.co.il
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס'.
על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת הדוא"ל.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

 

 

 

 

 

 

קבצים מצורפיםהצהרת קרובי משפחה 2017
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט
24 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE