Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
בנ51/17 - סימון כבישים
09/11/2017 תאריך פרסום
26/11/2017 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

 

מכרז מס' בנ' 51/17

למתן שירותי סימון כבישים ושטחי אחסון

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 26.11.17 שעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518297 לגב' אתי רפפורט- בליטי.


WWW.HAIFAPORT.CO.IL

 

קבצים מצורפיםבנ51/17 מסמכי הזמנה
בנ51/17 מסמכי חוזה
בנ51/17 נספח ח' להזמנה כתב כמויות
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שלישי, ג' בכסליו תשע"ח
21 נובמבר 2017
מחשבון מכולות יעודי 2017
מחשבון אגרות כלי שייט 2017
מחשבון מטען כללי 2017
Container Fees Calculator 2017
آلة حاسبة لحاويات 2017
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE