Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ'/52/2017 - מכרז למתן שירותי פינוי אשפה משטחי הנמל ואיסוף אשפה מכלי שיט בנמל חיפה
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
19/10/2017 תאריך פרסום
16/11/2017 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
9.11.2017 - פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה  

מכרז מס' נכ'/52/2017 -

למתן שירותי פינוי אשפה משטחי הנמל ואיסוף אשפה מכלי שיט בנמל חיפה

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: http://www.haifaport.co.il/

2. על המציע להדפיס את מסמכי המכרז וההסכם מאתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת דלעיל.

מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.

3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 16.11.17 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518391.

WWW.HAIFAPORT.CO.IL

קבצים מצורפים52/2017 - הזמנה - פינוי אשפה מהנמל ומאוניות
52/2017 - חוזה - פינוי אשפה מהנמל ומאוניות
52/2017 - מצגת - מכרז פינוי אשפה מהנמל ומאוניות
נכ'/52/2017 - מענה לשאלות הבהרה
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט
24 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE