Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נכ/38/2017 - אחזקת ציוד כיבוי אש בנמל חיפה.
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
19/10/2017 תאריך פרסום
15/11/2017 12:00 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות
26/10/2017 10:00 תאריך לסיור קבלנים

מכרז מס' בנ/38/2017
שירותי אחזקת ציוד כיבוי אש בנמל חיפה .

1. לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על   המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
2. מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
3. מפגש מציעים חובה, ייערך בתאריך 26.10.2017 בשעה 10.00 בחדר הדיונים, קומה 3 בניין המינהלה.
4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 15.11.2017 בשעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7

WWW.HAIFAPORT.CO.IL

קבצים מצורפיםנכ/38/17 - מסמכי הזמנה
נכ/38/17- מסמכי חוזה
נכ/38/2017 - סיכום מפגש מציעים
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט
24 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE