Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נהלים

נהלי בטיחות:

מקרים מסוכנים המחייבים דיווח של הקבלן

הצהרת קבלן על השתתפות עובדים בהדרכת בטיחות

הצהרת בטיחות קבלן

אישור בטיחות להעסקת קבלנים


נהלים והוראות לנהגים:

 • בזמן כניסתך ועבודתך בנמל היה מצויד כראוי בכל ציוד הבטיחות הנדרש - אפוד מחזיר אור (תיקני), נעלי בטיחות וקסדת מגן.
 • הקפד ליצור קשר עם עובדי הנמל לפני ביצוע פעולות בשטח התפעולי, בזמן פריקה טעינה של המשאית.
 • אל תצא ללא צורך מהמשאית בשטחים התפעוליים - שמור על מרחק בטוח ,בדוק בזמן יציאה/כניסה למשאית שרכבים אחרים אינם חולפים בסמוך אליך.
 • פתיחת וסגירת פיני נעילה וקשירת/ ניתוק מטען או כיסוי יהיו רק באזור הפריקה/טעינה -הקפד לעדכן את העובדים בשטח לפני כן.
 • צביעת פיני הנעילה או כל פעולה שלא לצרכי הטעינה /פריקה יתבצעו מחוץ לאזורים התפעוליים.
 • חל איסור מוחלט לעלות או להפעיל ציוד תפעולי השייך לנמל.
 • בכל בעיה / שאלה, פנה למנהל העבודה בשטח,הימנע מעימותים מיותרים.
 • חובה לסמן את מספר הרישוי של הנגררים (כל הסוגים) משני הצדדים בחלק הקדמי של הנגרר.
  הסימון יבוצע באמצעות שבלונה כאשר גובה כל ספרה לא יפחת מ - 10 ס"מ. לא תאושר כניסת נגררים לנמל, שלא סומנו משני הצדדים כנדרש.
 • כלי רכב יהיו מורשים עפ"י חוק וההיתרים הנדרשים כגון הובלת חומ"ס.
 • כלי הרכב לא יורשו להיכנס ולצאת מתחומי הנמל עם עומס יתר בהתאם לאמור בתקנות התעבורה ולרשום ברישיון הרכב.
 • לרכב מורכב (פול טריילר) לא תתאפשר כניסה יציאה מהנמל כאשר על הנגרר יש מטען במשקל העולה על המשאית הגוררת.
 • יש לזכור שבנמל קיימת תנועה רבה של כלי רכב כבדים וגדולים החריגים בגודלם וכמו כן יש תנועת רכבות, שלהם זכות קדימה.
 • יש להקפיד בזמן נסיעה על נהיגה זהירה עפ"י התמרור השילוט וההנחיות, מהירות הנסיעה במסופים היא עד 37 קמ"ש.
 • אין להכניס לנמל ועל אחת כמה וכמה לתחומי העבודה התפעוליים מלווים.
 • אסורה חנייה באזורים תפעוליים למעט במקומות המסומנים.
 • אין לחסום נתיבי נסיעה של כלי רכב, בכל מצב על הנהג להיות ברכב או בקרבתו.

איסור רכיבה על אופניים בשטחי הנמל

הנחיות לפריקה / טעינת משאיות

במסופי מכולות
1. לפני פריקת מכולה צור קשר עם מפעיל הכלי וודא פתיחת פיני הנעילה (טוויסט לוק - עפ"י תקנות התעבורה חייבים להיות סגורים בזמן נסיעה).
2. בזמן הרמת המכולה עמוד במקום בטוח ושים לב לכך שכל פיני הנעילה השתחררו.
3. הקפד לעצור כאשר המשאית עומדת במצב המאפשר התחברות עם כל ארבעת הפינים.
4. עפ"י סיכום עם יו"ר מועצת המובילים אין להעמיס משאית ,שפיני הנעילה שלה אינם תקינים (גם אחד מהם).
5. בהעמסת משאית יש לדאוג לפני כן שהמשאית תעמוד ישר, התחברות לפין אחד וסיבוב המכולה אינו תקין, גורם לנזקים ויכול לגרום גם לנפגעים.

מטען כללי
1. בזמן מילוי תפזורת במשאית אין להעמיס מעל גובה הדפנות של הארגז.
2. העמסת מטען כללי תעשה רק ע"י עובדי הנמל, שיועדו לכך.
3. בכל מקרה נהגים /סוכנים/ לקוחות שנמצאים באזור העבודה, יהיו במקום בטוח ומוגן מפגיעת ציוד תפעולי עד לסיום הטעינה/פריקה של המשאית.
4. הקפד בזמן נסיעה לאחור ודאג שאזור יהיה ללא אנשים.
5. בכל מקרה בו הינך מזהה סכנה עצור את העבודה וטפל בבעיה.

בשטחים תפעוליים, נהג יירד מהרכב אך ורק לביצוע פעילות הדרושה לביצוע עבודתו, כאשר:
1. חובה לבצעה בשטח התפעולי.
2. לא ניתן לבצעה מחוץ לשטח הנמל.        

להלן כללי התנהגות לאחר מעורבות בתאונת דרכים:

"תאונת דרכים" היא כל תאונה שבה מעורב רכב תפעולי / נמלי.
"תאונה ללא נפגעים" תאונה שבה מעורב רכב תפעולי ו/או נמלי ושנגרם כתוצאה ממנה אך ורק נזק לרכב או לציוד (תפעולי או זר).
"תאונה עם נפגעים" כל מקרה שבו מעורב רכב תפעולי ו/או נמלי ושכתוצאה ממנה נפגעו בני אדם.

יש לדווח למנהל העבודה וק. הבטיחות בתעבורה לקבלת הנחיות.
במידה ויש נפגעים יש להזמין מיידית צוות חירום נמלי בטל'  04-8518230 ולדווח למוקד אבטחה של הנמל בטל' 04-8518330.
טיפול ראשוני לנפגע/ים יינתן רק ע"י מי שיש לו הידע לכך .
אסור להזיז את כלי הרכב המעורבים עד אישור המשטרה (חובה לדווח על התאונה למשטרה).
יש למסור לבעל/נהג הרכב הנוסף פרטים אישיים ומס' כלי רכב ולהפנותו לק. הבטיחות בתעבורה.
בכל מקרה של תאונה יש להתקשר מיידית לק. הבטיחות בתעבורה כוכבי זהר ולדווח לו על התאונה.   נהלי שינוע חומרי נפץ:

תקנות הנמלים - טעינת חומרי נפץ ופריקתם

הוראות בטיחות לרב חובל אוניה המשנעת חומר נפץ

הודעה מוקדמת על כניסת חומר נפץ לנמל

טבלאות כמות ורדיוס אזורי סכנהנהלי שינוע חומרים מסוכנים:

תקנות הנמלים פרק 14 - חומרים מסוכנים

הודעה על שינוע חומרים מסוכנים

טבלת חומרים מסוכנים

 ביצוע טעינה ופריקת תפזורת שאינה מוגדרת כחומר מסוכן, מניעת אירועי אבק וזיהום ים


נהלי עבודה באש גלויה:

בקשה להיתר פעולות ריתוך


הליך חידוש רישיונות כניסה לנמל חיפה לשנת 2018 יחל ב 15 בנובמבר השנה. להלן פרטים לתהליך:

1. חידוש רישיונות כניסה קיימים (2017)
עדכון ואישור הרשימות יתבצע באופן מכוון ע"י היזם דרך אתר האינטרנט לרבות שינויי מספרי רכבים ומחיקת בעלי רישיון שאינם רלוונטיים. כתובת האתר: 

https://taskyam.israports.co.il/loginmanager/

2. בקשה לרישיונות כניסה חדשים (2018)

מבקש הבקשה נדרש להגיע למשרד הרישיונות, להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה לרישיון, להצטלם ולהגיש את הטפסים הבאים:
2.1 צילומי תעודות: ת.ז, רישיון רכב, רישיון מוביל למשאית, רישיון נגרר, רישיון להובלת חומרים מסוכנים (משאית ונגרר).
2.2 מילוי טפסי התאמה ביטחונית והסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי.
2.3 היתר עיסוק מטעם נמל חיפה ( לחברות מסחריות העובדות בנמל).

3. הקמת חברה חדשה
נציג חברה חדשה שאינה רשומה במאגר רישיונות הכניסה לנמל נדרש להגיע למשרד הרישיונות ולהציג בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף: 2 תעודת עוסק מורשה ומסמך מטעם חברות/גופים בנמל להם המבקש נותן שירות.

4. הערות
4.1 בקשות לחידוש רישיונות (לבעלי רישיון קיים וחדש) יוגשו עד: 15.12.17. רישיונות תקפים ל 2017 לא יכובדו החל מ 1 בינואר 2018.
4.2 הנפקת רישיונות חדשים תימסר לבעל / נציג החברה בלבד לאחר הצגת אישור תשלום (קבלה/חשבונית).
4.3 הנחיות וסיוע בנושא תהליך הרישיונות ניתן לקבל במשרד הרישיונות בטלפון: 8518332 04 בימים א-ה בין השעות: 07:30-13:30.

בהצלחה
צוות משרד הרישיונות - נמל חיפה

   «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
שער לקוחות
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
זמינות מכולה ריקה
נמל חיפה זמן אמת
תחזית מזג אויר כולל גלים
שרותי נמל
שרותים ימיים
תעריפים
מחשבוני אגרות 2019
חשבוניות אלקטרוניות
קבלת חשבוניות בדוא"ל
סטטוס מכולה
סרט תדמית
נהלים
שירות תשלום מקוון
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE