מחשבון מטען כללי 2019
חישוב מטעני יבוא במסירה ישירה חישוב מטעני יצוא במסירה ישירה
חישוב מטעני יבוא במסירה עקיפה חישוב מטעני יצוא במסירה עקיפה
חישוב מטען במעבר חישוב מטען צובר במיתקן נמל ייעודי
*תוצאת התחשיב אינה מחייבת את חברת נמל חיפה. במקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין החיוב בפועל, תחשב החשבונית הרשמית.