מחשבון אגרות כלי שייט 2019
אורך האוניה במטרים תקופות לדמי מעגן (30 יום או פחות) דמי מעגן דמי שיפוליים סה"כ
תקופות לדמי מנגש (4 שעות כל תקופה)
דמי מנגש
סה"כ
סוג האוניה (מטען = 0, נוסעים =1) תקופות לדמי אשפה (כל שהייה במשמרת א' הנה תקופה)
דמי אשפה
סה"כ
מספר פעולות עיתוק
דמי עיתוק
סה"כ
מספר מ"ק מים נדרשים במהלך השהייה
מים
סה"כ
שער הדולר
סוג אוניה מס' פקידות בנמל מגדלור איכ"ס סה"כ
מספר נוסעים
מספר תיירים אגרת נוסעים אגרת תיירים סה"כ
אגרת ביקורת גבולות
סה"כ
סה"כ
*תוצאת התחשיב אינה מחייבת את חברת נמל חיפה. במקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין החיוב בפועל, תחשב החשבונית הרשמית.