מחשבון אחסנה נמל חיפה - מכולות מקומיות 2014
סוג המכולה מספר המכולות ימי אחסון עלות
מכולות 20 רגל
מכולות 40 רגל
מכולות קרור 20 רגל
מכולות קרור 40 רגל
חשמל עבור מכולות קרור 20 רגל
חשמל עבור מכולות קרור 40 רגל
מכולות חומרים מסוכנים 20 רגל
מכולות חומרים מסוכנים 40 רגל
מכולה ריקה 20 רגל
מכולה ריקה 40 רגל
סה"כ
*תוצאת התחשיב אינה מחייבת את חברת נמל חיפה. במקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין החיוב בפועל, תחשב החשבונית הרשמית.